Кримінальне право України: Загальна частина

Анотація
Підручник «Кримінальне право України. Загальна частини» підготовлений професорсько-викладацьким колективом кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ. У книзі в короткій і доступній формі розглядаються основні питання загальної теорії кримінального права, що включають базові кримінально-правові поняття й інститути: кримінальний закон, злочин, склад злочину і його види, співучасть у злочині, покарання, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання та ін. Підручник написаний на основі Кримінального кодексу України з останніми змінами і доповненнями, з використанням постанов Пленуму Верховного Суду України. Підручник призначений для курсантів, студентів,слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для використання практичними працівниками.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, кримінальна відповідальність, злочин
Бібліографічний опис
Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [С.В. Албул, А.М. Бабенко, О.А. Гритенко, В.Я. Конопельський, В.О. Меркулова та ін.]; за ред. д.ю.н., проф. О.В.Меркулової, д.ю.н., доцента В.Я.Конопельського. – Одеса, 2017. – 430 с.
Зібрання