РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах знаходження України у стані війни з російським агресором значно підвищується роль комунікативної компетенції та культури працівника Національної поліції України (далі – НПУ) як чинника системи безпеки та підтримання правопорядку і законності. The relevance of this research lies in the fact that in the modern conditions of Ukraine being at war with the Russian aggressor, the role of communicative competence and culture of the employee of the National Police of Ukraine (hereinafter - NPU) as a factor of the security system and maintenance of law and order is significantly increased.
Опис
Ключові слова
мовлення, комунікативна компетенція, працівники правоохоронних органів, культура працівника національної поліції України, speech, communicative competence, law enforcement officers, culture of an employee of the National Police of Ukraine
Бібліографічний опис
Косаревська О.В., Боксгорн А.В. РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Матеріали Науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття»(11 травня 2022 року.). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 18 - 22.