Дотримання прав людини в діяльності органів Національної поліції

Анотація
Навчальний посібник присвячений правовим засадам діяльності поліції щодо дотримання прав людини. Надана загальна характеристика прав і свобод людини, а також міжнародні та національні гарантії їх захисту. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини розкриті особливості дотримання основоположних прав людини в діяльності органів Національної поліції України. The textbook focuses on the legal framework for policing human rights. A general description of human rights and freedoms, as well as international and national guarantees for their protection. Taking into account the case law of the European Court of Human Rights, the peculiarities of observance of fundamental human rights in the activities of the National Police of Ukraine are revealed.
Опис
Ключові слова
дотримання прав людини, дяльність поліції, контроль, захист., observance of human rights, police activity, control, protection.
Бібліографічний опис
Ковальова О.В., Берендєєва А.І., Пишна А.Г., Томіна В.Ю. Дотримання прав людини в діяльності органів Національної поліції : навч. посіб. Одеса : ОДУВС, 2020. 180 с.