Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1346
Title: Compensation for damage caused to the life and health of participants in the armed conflict in Ukraine
Other Titles: ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ’Ю УЧАСНИКІВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
Authors: Reznichenko H.S.
Yanitska I.A.
Apalkova І.S.
Keywords: компенсація, право на життя, право на здоров'я, майнова шкода, моральна шкода, військовослужбовці, збройний конфлікт.
Compensation, right to life, right to health, property damage, moral damage, military personnel, armed conflict.
Issue Date: 2019
Publisher: Amazonia Investiga
Citation: Reznichenko, H., Yanitska, I., Apalkova І. (2019). Compensation for damage caused to the life and health of participants in the armed conflict in Ukraine. Amazonia Investiga, 8 (22), 735-745.
Abstract: Стаття присвячена вивченню специфіки відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю учасників збройного конфлікту в Україні. У статті зазначається, що шкода, заподіяна здоров'ю, складається із заробітку (доходу), втраченого потерпілим внаслідок втрати чи зниження професійної чи загальної працездатності (втрачений прибуток), а також додаткових збитків, завданих внаслідок шкоди здоров’ю (реальна шкода). Зроблено висновок, що термін «втрачений заробіток» можна застосовувати лише до військовослужбовців, які проходять службу за призовом, оскільки для них буде взятий за основу заробіток, який громадянин мав до призову на військову службу. Майнові втрати, заподіяні військовослужбовцям за контрактом, обчислюються виходячи з його грошових виплат та інших доходів (не пов'язаних з виконанням військових обов'язків). Тому при відшкодуванні шкоди, заподіяної здоров'ю військовослужбовців за контрактом, слід використовувати термін «втрачені грошові виплати». Втрачені грошові виплати включають надбавки за вислугу років, знання іноземної мови, на здобуття наукового ступеня чи вченого звання, пенсію, за роботу з інформацією, що становить державну таємницю, оскільки вони мають постійний характер. Крім того, при визначенні розміру шкоди, заподіяної військовослужбовцям, враховуються виплати, здійснені протягом року, зокрема, премії за сумлінне виконання службових обов'язків та доходи від викладацької, наукової та творчої діяльності.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1346
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья Амазония Инвестиго Резніченко Г.С..pdf329,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.