MODERNIZING HIGHER EDUCATION: A CHALLENGE OF TIME OR AN OBJECTIVE NECESSITY

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Centre for European Reforms Studies: Grand Duchy of Luxembourg
Анотація
The education continues to have a distinctive function. It is an indicator of the intelligence level of the society. Today the conditions of the national education system are characterized by a crisis, reforms, transformation of new forms and methods of teaching. The modernization of the new educational system requires new approach. Освіті, традиційно відведена особлива роль. Вона є показником рівня інтелектуальності суспільства. Сьогодні стан національної системи освіти характеризується кризовим станом, реформуванням, трансформацією, новими формами та методами навчання. Модернізація національної системи вищої освіти потребує нових підходів та оцінки.
Опис
Ключові слова
education, education process, education activity, educational service, modernization of the educational system., освіта, освітній процес, освітня діяльність, освітня послуга, модернізація вищої освіти
Бібліографічний опис
Baltadzhy Р., Matvieieva L. MODERNIZING HIGHER EDUCATION: A CHALLENGE OF TIME OR AN OBJECTIVE NECESSITY // European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2021. № 4. P. 8 - 11.