Професійно-психологічна підготовка працівників кадрів досудового розслідування

Анотація
Методичний посібник укладено з урахуванням програми навчальної дисципліни «Професійно-психологічна підготовка працівників кадрів досудового розслідування» і призначено для курсантів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування. Посібник складається з восьми розділів, кожний з яких висвітлює питання щодо професійно-психологічної підготовки слідчих. The methodical guide was compiled taking into account the program of the educational discipline "Professional and psychological training of pre-trial investigation personnel" and is intended for cadets of the faculty of training specialists for pre-trial investigation bodies. The manual consists of eight chapters, each of which highlights issues related to the professional and psychological training of investigators.
Опис
Ключові слова
професійно-психологічна підготовка, поліцейські, розвиток професіоналізму, компетентність, психологічний контакт, комунікація, психологічний вплив, professional and psychological training, police officers, development of professionalism, competence, psychological contact, communication, psychological influence
Бібліографічний опис
Професійно-психологічна підготовка працівників кадрів досудового розслідування : методичний посібник / О. М. Пасько, Л. М. Прудка, Т. В. Матієнко, В. В. Горошко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 352 с.