Досвід Сполучених Штатів Америки щодо кримінально-правової охорони лісів від незаконної порубки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Анотація
Тези є науковим дослідженням проблем кримінально-правової охорони лісових ресурсів від незаконної порубки: Досвід Сполучених Штатів Америки. Theses are a scientific study of the problems of criminal protection of forest resources from illegal logging: The experience of the United States.
Опис
Ключові слова
злочин, ліс, незаконна порубка, довкілля, кримінальна відповідальність, суспільна небезпечність, crime, forest, illegal logging, environment, criminal responsibility, social danger
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. Досвід Сполучених Штатів Америки щодо кримінально-правової охорони лісів від незаконної порубки / О.М. Будяченко // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы правового регулирования общественных отношений: теория, законодательство, практика». – ( г. Брест, Республика Беларусь, 23 ноября 2018 г.). - С. 1099-1103.