Деякі аспекти продажу земельних ділянок іноземним особам

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У даній статті проведено дослідження щодо осо-бливостей правового регулювання процедури продажу земельних ділянок в Україні іноземним особам. Виявлено недоліки чинного законодавства, що регулює відносини в даній сфері та надано пропозиції щодо його удосконалення. В данной статье проведено исследование особенностей правового регулирования процедуры продажи земельных участков в Украине иностранным лицам. Выявлены недостатки действующего законодательства, регулирующего отношения в данной сфере и даны предложения по его усовершенствованию. In this, article the study of legal regulation of the procedure of sale of land in Ukraine by foreign persons. Identified shortcomings of the current legislation regulating relations in this field and provides suggestions for its improvement.
Опис
Ключові слова
іноземні юридичні особи, іноземні громадяни, продаж, земельна ділянка, земельні торги., иностранные юридические лица, иностранные граждане, продажа, земельный участок, земельные торги., foreign legal entities, foreign citizens, selling, land, land auction.
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. Деякі аспекти продажу земельних ділянок іноземним особам / О.М. Будяченко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 3-4. - С. 75 - 78.