Періодичні видання

Постійне посилання на фонд

Переглянути

Зібрання у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
  • Морська безпека та оборона
    Періодичний рецензований науковий журнал «Морська безпека та оборона» націлений на оприлюднення новітніх результатів наукових досліджень з актуальних проблем морської безпеки та оборони. Морська безпека посідає важливе місце у системі національної безпеки держави. Морська безпека України повинна будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва. Зокрема, морська безпека України повинна розглядатися в контексті безпеки Балто-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки. Засновники журналу: Інститут Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія», Одеський державний університет внутрішніх справ, Військова академія (м. Одеса), Видавничий дім «Гельветика».
  • Південноукраїнський правничий часопис
    Науковий журнал «Південноукраїнський правничий часопис» є періодичним друкованим виданням, що виходить з 1997 року. До 2006 р. – «Вісник Одеського інституту внутрішніх справ». Засновник – Одеський державний університет внутрішніх справ.
  • Юридичний бюлетень
    Науковий журнал «Юридичний бюлетень» створений для розвитку наукових контактів між спеціалістами в області права як України, так і інших держав. Заснований у квітні 2015 р. Співзасновники: Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, Асоціація нотаріусів Херсонської області, Одеський державний університет внутрішніх справ.