Правові наслідки, засоби превенції та редукування лікарських помилок

Анотація
Робота присвячена визначенню підстав для настання правових наслідків при здійсненні лікарської помилки. This work is purposed for determining grounds for legal consequences to come when any medical malpractice cases occur.
Опис
Ключові слова
лікарська помилка, медична допомога, цивільно-правова відповідальність., medical errors, health care, legal liability.
Бібліографічний опис
Янчук А.О. Правові наслідки, засоби превенції та редукування лікарських помилок / А.О. Янчук, А.О. Запорожченко, І.П. Катеринчук, С.О. Кузніченко, О.В. Крижановська // Патологія. - 2019. - Т.16, № 1(45). - С. 124 - 130.