ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-07
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника
Анотація
На думку авторів дослідження, предмет договору все ж таки визначається за вимогами сторін, що його заключають. Необхідно, щоб обох контрагентів вимоги договору задовільняли і не суперечили закону. Проблема визначення поняття залишається дискусійним питанням для багатьох вітчизняних правників.Застосування цього поняття також є неоднозначним у цивільному праві. На наш погляд, необхідно більш чітко регламентувати це поняття, щоб у подальшому не виникло суперечок. According to the authors of the study, the subject of the contract is still determined by the requirements of the parties concluding it. It is necessary that both counterparties meet the requirements of the contract and do not contradict the law. The problem of defining the concept remains a debatable issue for many domestic lawyers. The application of this concept is also ambiguous in civil law. In our opinion, it is necessary to more clearly regulate this concept so that no disputes arise in the future.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Середницька, І., Даниленко, С. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті академіка Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора Володимира Васильовича Луця (1933-2021) (м. Івано-Франківськ, 7 квітня 2023р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. 241 с. С.50-52.