Особливості розкриття та документування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів із використанням сучасних телекомунікаційних технологій

Анотація
У методичних рекомендаціях розглянуто кримінально-правові, криміналістичні, кримінальні процесуальні та інформаційно-правові особливості протидії злочинам, які пов’язані із незаконним обігом наркотичних засобів чи психотропних речовин, що вчиняються з використанням сучасних телекомунікаційних технологій. Розраховано на науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та практичних працівників Національної поліції України. The methodological recommendations consider criminal law, forensic, criminal procedural and informational and legal features of combating crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances committed using modern telecommunications technologies. Designed for research and teaching staff of higher education institutions, research institutions and practitioners of the National Police of Ukraine.
Опис
Ключові слова
обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, криміналістична характеристика злочинів, алгоритм слідчих (розшукових) дій, порядок документування, circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, forensic characterization of crimes, algorithm of investigative (search) actions, the order of documentation
Бібліографічний опис
Особливості розкриття та документування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів із використанням сучасних телекомунікаційних технологій / Гритенко О.А., Заєць О.М., Ісмайлов К.Ю., Лефтеров Л.В., Поляков Є.В., Щурат Т.Г. - Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. - 185 с.