Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції

Анотація
На підставі аналізу законодавства України, практики діяльності Національної поліції викладено організаційно-правові засади Адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. Для практичних працівників Національної поліції, а також курсантів, студентів, науково-педагогічних працівників навчальних закладів юридичного профілю. Based on the analysis of the legislation of Ukraine, the practice of the National Police, the organizational and legal principles of administrative and jurisdictional activities of the police are set out. For practical employees of the National Police, as well as cadets, students, research and teaching staff of legal schools.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, підготовка курсантів, правоохоронна діяльність, оволодіння навичками праці, нормативні иатеріали, адміністративне право, адміністративний процес, academic discipline, training of cadets, law enforcement, mastering work skills, normative materials, administrative law, administrative process
Бібліографічний опис
Корнієнко М.В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч.- метод. посіб. / М.В. Корнієнко, А.Г. Пишна, А.А. Десятник. - Одеса: ОДУВС, 2021. - 236 с.