Методичні рекомендації з питань кримінально-правової кваліфікації, оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження за ст. 111-1 КК України «Колабораційна діяльність»

Анотація
На сьогодні наша країна перебуває у найбільш складному становищі з часів проголошення її незалежності внаслідок агресивного повномасштабного російського вторгнення (так званої спеціальної визвольної операції). Ці події призвели не тільки до змін у соціальному, економічному, політичному становищі регіонів, але й до появи нових викликів та зміни акцентів у розподілі злочинності та змін чинного кримінального законодавства. До воєнного вторгнення більш-менш стабільна криміногенна ситуація злочинності наразі характеризується появою нових видів кримінальних правопорушень, зокрема, встановлено кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України) та пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) Це пов’язано з появою на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, анексованої території Автономної Республіки Крим та ряду інших тимчасово окупованих місцевостей півдня України осіб, які добровільно й свідомо підтримують країну-агресора і займаються колабораційною діяльністю. Поряд з цим слід констатувати ще й той факт, що у більшості випадків виявити таку діяльність, розкрити та розслідувати її досить складно завдяки прихованості і, як наслідок, виникають проблеми з притягненням винних до кримінальної відповідальності. Намагаючись задовольнити суспільство щодо справедливого покарання винних у співпраці з Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією в так званих ЛНР, ДНР та інших тимчасово окупованих територіях та Криму, необхідно визначити основні проблеми кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму. Today, our country is in the most difficult situation since the declaration of its independence as a result of an aggressive full-scale Russian invasion (the so-called special liberation operation). These events led not only to changes in the social, economic, and political situation of the regions, but also to the emergence of new challenges and changes in emphasis in the distribution of crime and changes in the current criminal legislation. Before the military invasion, the more or less stable criminogenic situation of crime is currently characterized by the emergence of new types of criminal offenses, in particular, criminal liability has been established for collaborative activity (Article 111-1 of the Criminal Code of Ukraine) and assistance to the aggressor state (Article 111-2 of the Criminal Code of Ukraine) This is due to the appearance in the temporarily occupied territories of Donetsk and Luhansk regions, the annexed territory of the Autonomous Republic of Crimea and a number of other temporarily occupied areas of the south of Ukraine, who voluntarily and knowingly support the aggressor country and engage in collaborative activities. Along with this, it should also be noted the fact that in most cases it is quite difficult to detect such activity, to reveal and investigate it due to its secrecy and, as a result, there are problems with bringing the culprits to criminal responsibility. Trying to satisfy the society regarding the fair punishment of those guilty of cooperation with the Russian Federation, the occupation administration in the so-called LPR, DPR and other temporarily occupied territories and Crimea, it is necessary to determine the main problems of criminal-legal qualification, documentation and investigation of collaborationism.
Опис
Ключові слова
колабораційна діяльність, кримінальний процес, воєнне вторгнення, повномасштабного російського вторгнення, криміногенна ситуація злочинності, collaborative activity, criminal process, military invasion, full-scale Russian invasion, criminogenic crime situation
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації з питань кримінально-правової кваліфікації, оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження за ст. 111-1 КК України «Колабораційна діяльність» / С. Албул, Т. Волошанівська, А. Марченко, Г. Мудрецька, Г. Резніченко, І. Федоров, І. Чекмарьова. Одеса: ОДУВС, 2022. 67 с.