ЗАПОВІТ ЯК ОСОБИСТЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-12-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів: ЛьвДУВС
Анотація
Проведений аналіз дає можливість характеризувати заповіт як особисте розпорядження особи майнового та немайнового характеру на випадок смерті. Набуває юридичної сили це розпорядження тільки з моменту смерті заповідача. The conducted analysis makes it possible to characterize the will as a personal disposition of property and non-property of a person in case of death. This order becomes legally binding only from the moment of the testator's death.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Середницька, І. ЗАПОВІТ ЯК ОСОБИСТЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (16 грудня 2016 року) / упор. В. К. Грищук. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 520 с. С.404-407.