Детермінанти виникнення та прояву професійної деформації державних службовців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
Стаття присвячена актуальним питанням професійної діяльності державних службовців. У разі позитивного впливу професійна діяльність дозволяє реалізувати свої здібності, розкрити особистісний потенціал. Несприятливий перебіг професійного розвитку зовні проявляється у зниженні продуктивності праці, працездатності, а також у негативних змінах психічних якостей людини, у втраті ціннісних орієнтацій у праці. Professional activity of civil servants is one of the factors that stipulate the forming of certain personal qualities and traits of human character. In the case of positive influence, professional activity allows to realize its capabilities, to expose personality's potential. Unfavorable motion of professional development outwardly shows itself in the decline of the labour, capacity productivity, and also in the negative changes of man's mental qualities, in the loss of the value orientations in labour.
Опис
Ключові слова
Професійна діяльність, психічні якості людини, психологічні бар'єри, професійна деформація., Рrofessional activity, psychological traits of a person, psychological barriers, professional deformation
Бібліографічний опис
Матієнко Т.В. Детермінанти виникнення та прояву професійної деформації державних службовців // Право та державне управління : збірник наукових праць / за ред. О.В. Покатаєвої. У 2-х томах. - Запоріжжя : КПУ, 2019. - №1(34). - Т.2.- С.174-182.