Рецензія на монографію Є.С. Назимка «Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: ґенеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
Загалом, монографія Назимка Є.С. «Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: ґенеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія» є вельми актуальною на сучасному етапі розвитку та становлення ювенальної юстиції в Україні. У зв’язку із цим, вказане дослідження є помітним внеском у кримінологічну та кримінально-правову доктрину України та може бути корисним як для фахівців у галузі. In general, the monograph Nazimka ES "Institute of Juvenile Punishment in Criminal Law of Ukraine: Genesis, International and European Standards, Juvenile Penology" is very relevant at the present stage of development and formation of juvenile justice in Ukraine. In this regard, this study is a significant contribution to the criminological and criminal law doctrine of Ukraine and can be useful for professionals in the field.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, неповнолітні, інститут покарання, монографічне дослідження, criminal liability, juveniles, institute of punishment, monographic research
Бібліографічний опис
Бабенко А. М. Рецензія на монографію Є.С. Назимка «Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: ґенеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія» / А. М. Бабенко, В. Я. Конопельський // Форум права. – 2016. – № 1. – С. 281–284.