Особливості мотивації професійної діяльності правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Подальше реформування правоохоронних органів потребує підготовки й виховання нового покоління правоохоронців, яким слугуватимуть загальнолюдські цінності, принципи гуманізму та демократії, усвідомлення свободи та прав людини як найважливішого здобутку суспільства. Процес включення професіонала в діяльність відбувається в нових умовах, а його підготовка і виховання, за винятком професійної сфери, здійснюється за старими принципами та схемами. An important condition for the law enforcement agencies to fulfill its functions of ensuring law and order and public security in the state was the reformation of the new system of training personnel. Further reform of law enforcement agencies requires the training and education of a new generation of law enforcement officers who will serve human values, the principles of humanity and democracy, the realization of freedom and human rights as the most important achievement of society.
Опис
Ключові слова
Мотивація, професійна діяльність, процес управління, стиль керівництва, базові потрібності, дисциплінованість., motivation, management process, leadership style, basic necessities, discipline
Бібліографічний опис
Матієнко Т.В. Особливості мотивації професійної діяльності правоохоронців. Jurnalul juridic national: teorie si practica . 2019. № 2. С.109-113.