СЛІДЧІ ДІЇ В МЕЖАХ ПРОВАДЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами вважається, що задля ефективного розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності та їх упередження в майбутньому, в Україні необхідно впровадити дієву державну стратегію протидії вказаним злочинам, на постійній основі проводити наукові дослідження та заходи, залучаючи до них міжнародних спеціалістів та експертів, надавати правові, технічні, оперативні та інші можливості правоохоронним органам для боротьби зі злочинністю, підвищувати кваліфікацію працівників правоохоронних органів у цій сфері, направляти їх на перейняття досвіду до інших країни світу. The authors believe that in order to effectively investigate crimes in the field of intellectual property and to prevent them in the future, it is necessary to implement an effective state strategy for combating these crimes in Ukraine, to conduct scientific research and activities on an ongoing basis, involving international specialists and experts, to provide legal, technical , operational and other opportunities for law enforcement agencies to fight crime, improve the qualifications of law enforcement officers in this area, direct them to transfer experience to other countries of the world.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Федорончук І.В., Бабенко А.М. СЛІДЧІ ДІЇ В МЕЖАХ ПРОВАДЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 272 - 275.