Кримінально-виконавче право

Анотація
Навчальний посібник є частиною курсу Кримінально-виконавчого права України. Він призначений для студентів вищих навчальних закладів України при вивченні цієї дисципліни. У посібнику чітко і доступно викладено загальні положення Кримінально- виконавчого права України, враховано останні зміни у кримінально-виконавчому законодавстві. Навчальний посібник може бути корисним також викладачам юридичних вищих закладів України, усім читачам, які цікавляться кримінально-виконавчим правом. The textbook is part of the Criminal Enforcement Law of Ukraine course. It is intended for students of higher educational institutions of Ukraine in the study of this discipline. The manual clearly and easily sets out the general provisions of the Criminal of Executive Law of Ukraine, taking into account the latest changes in criminal executive legislation. The textbook can also be useful for law teachers institutions of Ukraine, all readers who are interested in criminal law.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, кримінально-виконаче право,матеріали для самостійної підготовки студентів, методи контролю, методика проведення занять, практикум, academic discipline, criminal-executive law, materials for independent training of students, methods of control, methods of conducting classes, workshop
Бібліографічний опис
Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. - 343 с.