The mechanism of legal regulation of the application of police measures in Ukraine

Анотація
В розділі розглядаються проблеми пов’язані із ухиленням оподаткування. Так, ухилення від сплати податків є негативним фактором економічної безпеки України. В Україні сьогодні, особливо в умовах воєнного часу, негативні наслідки недофінансування державних структур з державного бюджету спостерігається більше ніж будь-коли. З 1991 року і дотепер державний бюджет України завжди був профіцитним, що означає більше витрат, ніж доходів. Тому ситуація з недофінансування головних розпорядників, відмова від багатьох статей їх бюджету запитів цілком логічно. Тому ситуація недофінансування основних адміністраторів, відхилення багатьох статей їхніх бюджетних запитів є цілком логічним. А значну частину бюджету складають податки, тому постає проблема податків ухилення є злочином, що зачіпає економічну безпеку держави і є складовою складова національної безпеки. В розділі зроблено висновки,що для всіх країн світу, а не тільки для України, проблема несплата податків є досить гострою та актуальною. Тому варто вивчати міжнародний та вітчизняний конструктивний досвід боротьби із запобігання правопорушенням у сфері оподаткування та використання його в системі боротьби з ними. Суспільна небезпека ухилення від сплати податків, зборів та ін. платежів виникає внаслідок обґрунтованої несплати кожною фізичною та юридичною особою податків і зборів в порядку і розмірах, встановлених законом. Для забезпечення економічної безпеки, визначені наступні основні завдання в контексті зниження потенціалу загрози національній економіці: - постійний моніторинг та оцінка рівня ухилення від сплати податків, - модернізація податкової системи України, яка виключає обтяжливе оподаткування процедури, несправедливе податкове навантаження, прихована криміналізація фіскальних органів та представників бізнесу. Удосконалення системи податкового адміністрування податків і зборів, забезпечення його прозорості, помірного зниження та рівномірного розподілу податку навантаження на платників податків залежно від виду діяльності, - цілеспрямована, організована робота на державному рівні щодо розвитку податку; культури платників податків, формування законослухняної та ін. толерантної податкової поведінки; негативне ставлення до несплати податків - розвиток податкової культури самих податкових органів (для цього необхідно підвищити вимоги до кваліфікації працівників, заохочення і позитивна мотивація їхньої праці (наприклад, підвищення рівня оплата праці, престиж професії, технічне оснащення), змінити пріоритети в роботі податкових органів (зусилля зібрати більше податків повинні поступитися місцем бажанню об’єктивно перевіряти податки та надавати допомогу платникам податків), - цілеспрямована державна політика у боротьбі з недоотриманням доходів держави у бюджет, - виявлення, попередження та знешкодження правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, - створення перешкод для розвитку та поширення податкових правопорушень взагалі на рівні уряду, - зміна негативного ставлення суспільства до механізму оподаткування, протидія криміналізації економіки та корупції.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Kuzmenko I., Koropatov O., Zalievska I., Dumanskyi R. The mechanism of legal regulation of the application of police measures in Ukraine.The latest philosophical achievements of the development of modern jurisprudence: collective monograph / Kuzmenko I., Koropatov O., Zalievska I., Dumanskyi R. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. 126 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2023.MONO.LEGAL.2
Зібрання