Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-02-07
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»
Анотація
Розвиток освітньої системи в Україні повинен призвести до появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін, розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її одержання для великої кількості молодих людей. Для досягнення цих результатів необхідно розвивати дистанційну освіту. The development of the educational system in Ukraine should lead to the emergence of new opportunities for updating the content of teaching and teaching methods, expanding access to all levels of education, realizing the possibility of obtaining it for a large number of young people. To achieve these results it is necessary to develop distance education.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сусол Л.О., Ходжикян Д.Р., Цитович Е.О. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 7–8 лютого 2020 р.) – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. – Ч. І. С.63-66.