Забезпечення персональної охорони керівника як проблема сучасного менеджменту безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсон., ХДАУ
Анотація
Метою роботи виступає дослідження сучасних запобіжних (профілактичних) заходів, котрі повинні вживатися службами охорони підприємства та які мають мінімізувати ризики й безпосередні загрози його керівнику. The aim of the work is to study modern precautionary (preventive) measures that should be taken by the security services of the enterprise and which should minimize the risks and immediate threats to its head.
Опис
Ключові слова
захист керівника підприємства, загроза, завдання шкоди, особиста безпека, моральна безпека працівників., protection of the head of the enterprise, threat, damage, personal safety, moral safety of employees.
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. Забезпечення персональної охорони керівника як проблема сучасного менеджменту безпеки підприємства // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 2-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. Федорова Т.В., Боліла С.Ю. – Херсон., ХДАУ. - 19.05.2017: тези доповідей. – 2017. С. 284 - 289.