Іноземна мова (англійська): Практикум з англійської мови «Level up your English Reading Skills»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Перед випускником закладу вищої освіти постає необхідність складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) до магістратури з англійської мови. Метою Практикуму є підготовка до складання частини «Читання» даного іспиту, з урахуванням різних стратегії: розуміння основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання), а також мовних компетентностей. Практикум містить опис методик підготовки до тесту, перелік основних труднощів при виконанні завдань, рекомендації для їх усунення, тестові завдання за категоріями і відповіді до них для самоконтролю. A graduate student of a higher education institution is faced with the need to pass the Unified Entrance Examination (EMI) for a master's degree in English. The purpose of the Practicum is to prepare for the "Reading" part of this exam, taking into account different strategies: understanding basic information (skimming), complete information (close reading) and finding specific facts (scanning), as well as language competencies. The Practicum contains a description of methods of preparation for the test, a list of the main difficulties in completing tasks, recommendations for their elimination, test tasks by categories and answers to them for self-control.
Опис
Ключові слова
практикум, англійська мова, магістратура, екзамен, підготовка, workshop, English language, master's degree, exam, preparation
Бібліографічний опис
Іноземна мова (англійська): Практикум з англійської мови «Level up your English Reading Skills» / А.О. Лісовська – Одеса: ОДУВС, 2021. – 66с.