Основоположні тенденції проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні: міжнародний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010-06-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС.,
Анотація
Автор вважає, що всебічне урахування як вітчизняного історичного досвіду, так і поглиблене вивчення зарубіжного та можливість його застосування в Україні призведе до обґрунтованого удосконалення адміністративно-територіального устрою нашої держави з виробленням його національної моделі. The author believes that comprehensive consideration as domestic historical experience, as well as in-depth study of a foreign language and the possibility of it application in Ukraine will lead to justified improvement administrative-territorial system of our state with development of its national model.
Опис
Ключові слова
адміністративно-територіальна реформа в Україні, міжнародний досвід, administrative and territorial reform in Ukraine, international experience
Бібліографічний опис
Магновський І. Й. Основоположні тенденції проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні: міжнародний досвід / І. Й. Магновський // Актуальні проблеми адміністративного законодавства України: шляхи його вдосконалення: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 4–5 червня 2010 р.). – Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС., 2010. – С. 250–255.