ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ Є ПІДОЗРЮВАНИМИ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАН

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Зазначене автором у дослідженні виключає можливість застосування програми відновлення до значної кількості дітей, адже однією з умов її використання є саме вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину. Фактичне існування програми не дає змоги її практично застосовувати, оскільки майже половина усіх кримінальних правопорушень, які вчиняються неповнолітніми, є правопорушеннями проти власності. Водночас саме до них, станом на сьогодні, програма відновлення бути застосована не може. З огляду на викладене, беручи до уваги позитивний трирічний досвід впровадження програми відновлення в Україні, слід зазначити, що неможливість застосування програми через введення воєнного стану та внесення змін до Кримінального кодексу України зумовлює необхідність реформування кримінального законодавства у цій сфері.What the author mentioned in the study excludes the possibility of applying the rehabilitation program to a significant number of children, because one of the conditions for its use is the very first time a minor commits a criminal misdemeanor or a minor crime. The actual existence of the program does not enable it practically apply, since almost half of all criminal offenses committed by minors are property offenses. At the same time, as of today, the recovery program cannot be applied to them. In view of the above, taking into account the positive three-year experience of the implementation of the recovery program in Ukraine, it should be noted that the impossibility of applying the program due to the introduction of martial law and amendments to the Criminal Code of Ukraine necessitates the reform of criminal legislation in this area.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Марченко, О. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ Є ПІДОЗРЮВАНИМИ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАН.Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.187-190.