ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ КЕРІВНИКА НА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Психологічний вплив керівника пред-ставляє собою дію на психічний стан, почуття, думки і вчинки своїх підлеглих за допомогою психологічних засобів: вербальних і неверба-льних, паралінгвістичних із наданням працівникам права відповідати на цю дію. The manager's psychological influence is an effect on the mental state, feelings, thoughts and actions of his subordinates with the help of psychological means: verbal and non-verbal, paralinguistic, with employees being given the right to respond to this action.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матієнко, Т. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ КЕРІВНИКА НА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану, м. Одеса, 31 травня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 250 с. С.172-176.