Педагогічні можливості спеціальної фізичної та тактико-спеціальної підготовки щодо формування уполіцейських стійкого психоемоційного стану до негативної дії зовнішніх небезпек ( на прикладі навчання курсантів ЗВО МВС України)

Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Голенко Н.М. Педагогічні можливості спеціальної фізичної та тактико-спеціальної підготовки щодо формування уполіцейських стійкого психоемоційного стану до негативної дії зовнішніх небезпек ( на прикладі навчання курсантів ЗВО МВС України). The 16 th International scientific and practical conference «PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (11-12 May, 2020).Graz, Austria 2020. Рр. 171-176.