Коментар до Правил дорожнього руху

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У книзі приводиться роз’яснення норм Правил дорожнього руху (із змінами, внесеними постановою КМУ від 29.09.2021 року № 1091) щодо організації та забезпечення БДР з врахуванням вимог Закону України «Про дорожній рух», державних стандартів та інших нормативно-правових актів. Коментар до Правил призначений на допомогу курсантам, студентам та слухачам закладів освіти МВС України, буде корисним науково-педагогічному складу спеціалізованих вишів, викладачам автошкіл (курсів) та кандидатам у водії. Практично орієнтоване видання стане в пригоді фахівцям з безпеки дорожнього руху, працівникам автомобільного транспорту, поліцейським, які здійснюють охорону громадського порядку на вулично-дорожній мережі, а також широкому колу учасників дорожнього руху в якості посібникка для поглибленого вивчення Правил. The book provides an explanation of the norms of the Traffic Rules (as amended by the Resolution of the CMU of September 29, 2021 No. 1091) regarding the organization and provision of BDR, taking into account the requirements of the Law of Ukraine "On Road Traffic", state standards and other legal acts. The commentary to the Rules is intended to help cadets, students and students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, will be useful to the scientific and pedagogical staff of specialized universities, teachers of driving schools (courses) and candidates for driving. The practically oriented publication will be useful to traffic safety specialists, road transport workers, police officers who maintain public order on the street and road network, as well as a wide range of road users as a guide for in-depth study of the Rules.
Опис
Ключові слова
Правил дорожнього руху, обов’язки і права водіїв, транспортні засоби, вимоги, держстандарти, поліцейські, охорона громадського порядку, студенти, курсанти, навчання, Traffic rules, duties and rights of drivers, vehicles, requirements, state standards, police officers, public order protection, students, cadets, training
Бібліографічний опис
Вайда Т. С. Коментар до Правил дорожнього руху / Т. С. Вайда, О. С. Геращенко, В. В. Степаненко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 1040 с. : іл.