Досвід окремих зарубіжних країн щодо законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття є науковим дослідженням проблем кримінально-правової охорони лісових ресурсів від незаконної порубки за законодавством зарубіжних країн та його співставлення із аналогічними вітчизняними нормами права. The article is a scientific study of the problems of criminal law protection of forest resources from illegal logging under the legislation of foreign countries and its comparison with similar domestic law.
Опис
Ключові слова
злочин, ліс, незаконна порубка, довкілля, кримінальна відповідальність, суспільна небезпечність, crime, forest, illegal logging, environment, criminal responsibility, social danger
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. Досвід окремих зарубіжних країн щодо законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу / О.М. Будяченко // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. - № 4 (32). - 2018, С. 108-113.