Місто як складова адміністративно-територіального устрою України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автор спробував проаналізувати та розкрити окремі аспекти удосконалення такої адміністративно-територіальної одиниці, як місто. The author tried to analyze and reveal certain aspects of the improvement of such an administrative-territorial unit as a city.
Опис
Ключові слова
адміністративно-територіальний устрій, місто, територіальна громада., administrative-territorial system, city, territorial community.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. Місто як складова адміністративно-територіального устрою України // Право України. – № 4. – 2009. – С. 140–146.