Правові особливості статусу міста як складового елементу системи адміністративно-територіального устрою України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів: ЛьвДУВС.
Анотація
Розглянуто такий складовий елемент системи адміністратив-но-територіального устрою України як місто, розкрито правові осо-бливості його статусу. A city as a component element of the system of administrative-territorial system of Ukraine is considered. The legal features of its status are revealed.
Опис
Ключові слова
адміністративно-територіальний устрій, мі-сто, соціально-територіальні утворення, правовий статус., administrative-territorial system, city, social-territorial formation, legal status.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. Правові особливості статусу міста як складового елементу системи адміністративно-територіального устрою України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – № 2. – С. 155–164.