Оренда земель сільськогосподарського призначення як стимулюючий фактор розвитку земельного ринку в Україні

Анотація
У статті розглянуто питання про вплив розвитку відносин оренди земель сільськогосподарського призначення на формування земельного ринку в Україні, як сфери земельних відносин, що має найбільш гнучке регулювання згідно із законодавством України. Також визначено особливості цих правових відносин, їх позитивні й негативні елементи, висловлено пропозиції щодо використання юридичної практики укладення договорів оренди землі для вдосконалення земельного законодавства України. The article considers the issue of the impact of the development of agricultural land lease relations on the formation of the land market in Ukraine as a sphere of land relations, which has the most flexible regulation in accordance with the legislation of Ukraine. The peculiarities of these legal relations, their positive and negative elements are also determined, proposals are made on the use of legal practice of concluding land lease agreements to improve the land legislation of Ukraine.
Опис
Ключові слова
оренда, земельні ділянки, купівля-продаж, обмеження, правові гарантії, захист прав власників, державні інтереси, rent, land, purchasing, restrictions, legal guarantees, protecting of property rights, public interests
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. Оренда земель сільськогосподарського призначення як стимулюючий фактор розвитку земельного ринку в Україні / О. М. Будяченко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 1. - С.156-158.