«ПРИМИРЕННЯ» ТА «МЕДІАЦІЯ»: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторів потрібні подальші наукові дослідження проблем співвідношення таких категорій як «медіація» та «примирення». Такі дослідження слід поглибити у напрямку більш змістовного з’ясування цих двох понять та аналізу критеріїв їх розуміння. According to the authors, further scientific studies of the problems of the relationship between such categories as "mediation" and "reconciliation" are needed. Such studies should be deepened in the direction of a more meaningful clarification of these two concepts and analysis of the criteria for their understanding.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гритенко О.А., Марченко О.А. «ПРИМИРЕННЯ» ТА «МЕДІАЦІЯ»: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.61-63.