Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму

Анотація
Всеукраїнську науково-практичну конференцію присвячено створенню професійної платформи для відкритого діалогу, обміну думками, актуальною інформацією щодо напрацювання рекомендацій для правоохоронних органів та суду в частині кваліфікації, документування, розкриття та розслідування злочинів, що вчиняють особи-колаборанти на території нашої держави. The All-Ukrainian scientific-practical conference is devoted to the creation of a professional platform for open dialogue, exchange of opinions, and up-to-date information on the development of recommendations for law enforcement agencies and the court in terms of qualification, documentation, disclosure and investigation of crimes committed by collaborators on the territory of our state.
Опис
Ключові слова
колабораційна діяльність, кооперація, кримінальні правопорушення, кримінальна відповідальність, протиправні дії, державна зрада, питання доказування, проблеми проведення обшуків, воєнний стан в Україні, collaborative activity, cooperation, criminal offenses, criminal liability, illegal actions, treason, issues of proof, problems of conducting searches, martial law in Ukraine
Бібліографічний опис
Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 липня 2022 р.). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 156 с.