Гарантування прав і свобод людини як фактор розвитку громадянського суспільства в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Національна академія прокуратури України
Анотація
Автор стверджує, що громадянське суспільство є гарантом захисту прав, свобод та законних інтересів своїх громадян, що забезпечує їх належну реалізацію та непорушність. The author claims that civil society is the guarantor of the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of its citizens, which ensures their proper implementation and inviolability.
Опис
Ключові слова
гарантування прав і свобод людини та громадянина, забезпечення, формування України як демократичної, соціальної та правової держави, громадянське суспільство., guaranteeing the rights and freedoms of a person and a citizen, ensuring the formation of Ukraine as a democratic, social and legal state, civil society.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. Гарантування прав і свобод людини як фактор розвитку громадянського суспільства в Україні» // Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – С. 373–375.