Зміст та розуміння категорії захисту прав і свобод людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор доходить висновку, що, захист прав і свобод людини є найважливішим завданням держави, де діяльність їх захисту у кожній країні відтворює власні особливості національної правової системи, а її цінності у повному комплексі та взаємодії, що виступатимуть юридично значущими діями, мають стати робочим інструментом цього захисту. The author concludes that the protection of human rights and freedoms is the most important task of the state, where the activity of their protection in each country reproduces its own features of the national legal system, and its values ​​in a full complex and interaction, which will act as legally significant actions, should become a working tool of this protection
Опис
Ключові слова
Права і свободи людини, проблема захисту, Україна, ефективність впливу права на суспільні процеси., Human rights and freedoms, the problem of protection, Ukraine, the effectiveness of the influence of law on social processes.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. Зміст та розуміння категорії захисту прав і свобод людини // Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: матеріали круглого столу (м. Одеса. 19 лист. 2020 р.) / Одес. держ. ун-т. внутр. справ. – Одеса, 2020. – С. 59–61.