Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 30 грудня 2022 р.). Видання 4.

Анотація
Дослідження є науково-практичним коментарем Розділу ІХ-1 Кримінального процесуального кодексу (Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану) із змінами та доповненнями, які з’явилися у Кодексі після 24 лютого 2022 року. Авторами витлумачено кожну статтю Розділу та виокремлено питання їх застосування. The study is a scientific and practical commentary on Chapter IX-1 of the Criminal Procedure Code (Special regime of pre-trial investigation, trial in conditions of martial law) with changes and additions that appeared in the Code after February 24, 2022. The authors interpreted each article of the Section and highlighted the issue of their application.
Опис
Ключові слова
Конституція України, права і свободи людини, безпека держави, збройна агресія, воєнний стан, умови надзвичайних правових режимів. The Constitution of Ukraine, human rights and freedoms, state security, armed aggression, martial law, conditions of emergency legal regimes.
Бібліографічний опис
Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (cтаном на 30 грудня 2022 р.): електронне видання / Гловюк І., Дроздов О., Тетерятник Г., Фоміна Т., Рогальська В., Завтур В. - Видання 4. - Дніпро-Львів-Одеса-Харків: ХНУВС, ДДУВС, 2023. - 82 с.