Деякі питання застосування зброї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На даний час на території Україні перебуває значна кількість незареєстрованої зброї, яка була ввезена з непідконтрольної Україні території. Також необхідно врахувати проблемні питання, які виникають під час перевірки дотримання правил дозвільної системи на деокупованих територіях, зокрема відсутність баз даних власників зброї, втрата дозволів на право зберігання зброї, зникнення власника зброї безвісти за особливих обставин, викрадення, або руйнування приміщень, де зберігалась зброя та боєприпаси до неї, тощо. Currently, there is a significant amount of unregistered weapons on the territory of Ukraine, which were imported from the territory not controlled by Ukraine. It is also necessary to take into account problematic issues that arise during the verification of compliance with the rules of the permit system in the de-occupied territories, in particular, the absence of databases of weapon owners, loss of permits for the right to store weapons, the disappearance of the owner of weapons under special circumstances, abduction, or destruction of premises where weapons were stored and ammunition for it, etc.
Опис
Ключові слова
зброя, застосування, цивільні особи, користування, збройна агресія, Україна. weapons, use, civilians, use, armed aggression, Ukraine.
Бібліографічний опис
Пишна, А. Деякі питання застосування зброї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України. Дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.108-111.