Окремі питання участі захисника у спростуванні підозри у стадії досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-13
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Тези присвячені процесуальної діяльності захисника зі спростування підозри, а також формуванню на цій основі пропозицій щодо вдосконалення правової регламентації та підвищення ефективності такої діяльності. Розглянуто особливості діяльності адвоката у досудовому розслідуванні щодо спростування підозри та визначено поняття спростування підозри. Проаналізовано зміст поняття спростування підозри як однієї з форм реалізації функції захисту в кримінальному провадженні. Theses are devoted to the procedural activity of the defense attorney to refute the suspicion, as well as to the formation of proposals on this basis for improving the legal regulation and increasing the effectiveness of such activity. The features of the lawyer's activity in the pre-trial investigation regarding the refutation of suspicion are considered and the concept of refutation of suspicion is defined. The content of the concept of refutation of suspicion as one of the forms of implementation of the defense function in criminal proceedings is analyzed.
Опис
Ключові слова
підозрюваний, обвинувачений, захисник, підозра, спростування підозри, функція захисту, кримінальне провадження, досудове розслідування.suspect, accused, defender, suspicion, refutation of suspicion, defense function, criminal proceedings, pre-trial investigation.
Бібліографічний опис
Стоянов К. С. Окремі питання участі захисника у спростуванні підозри у стадії досудового розслідування. Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2023 р. Одеса : ОДУВС, 2023. С. 104–107.