Communicative approach in learning a foreign language of legal direction

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-05-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті йдеться про важливість комунікативного методу вивчення іноземної мови протягом заняття. Комунікація (спілкування) – це процес, за допомогою якого особа надає інформацію та налагоджує взаємовідносини у суспільстві. У зв’язку із євроінтеграцією фахівцям правоохоронної сфери важливо знати іноземну мову, тому у підходи та методи вивчення іноземної мови у вищий школі повинні бути сучасними та креативними. Комунікативний підхід є саме таким. The article talks about the importance of the communicative method of learning a foreign language during classes. Communication is a process by which a person provides information and establishes relationships in society. In connection with European integration, it is important for law enforcement specialists to know a foreign language, therefore, the approaches and methods of learning a foreign language in higher education should be modern and creative. The communicative approach is exactly that.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Prenko, Ya. Communicative approach in learning a foreign language of legal direction. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 25 травня 2023 р. / Одеса: ОДУВС, 2023. 125 с. С.8-9.