Психологія суспільної свідомості

Анотація
У навчальному посібнику розглянуто різноманітні підходи до основних проблем моделювання психічної діяльності людини, психологічні особливості масових соціально-психологічних явищ, що існують у суспільстві, основних процесів масової психіки, психології масових настроїв, психології масових комунікацій. Головну увагу приділено аналізу тих психологічних особливостей масової поведінки, механізмів її виникнення, розвитку та способів врегулювання, які забезпечать грамотний підхід до вирішення практичних проблем у різноманітних сферах людської життєдіяльності. Викладено теоретичні та практичні аспекти особливостей прояву феноменів масової свідомості та поведінки в контексті історичних умов і взаємодії різних видів культури. Висвітлено основні механізми та способи впливу на формування мас, ефективного соціального контролю, що дасть можливість стабілізувати суспільство, зменшити ймовірність соціальних конфліктів і катаклізмів, збільшити можливості суспільного прогресу. У пропонованому навчальному посібнику автори прагнули систематизувати досить складну систему взаємовідносин у групах. Навчальний посібник знаходиться в руслі тенденцій до впорядкування й синтезу накопичених знань. Автори зробили спробу охопити основну проблематику психології суспільної свідомості, у той же час, усвідомлюючи різноманіття тих важливих і актуальних питань, що залишилися за рамками цього видання. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, котрі вивчають курси «Психологія суспільної свідомості», «Соціальна психологія», «Ненасильницьке спілкування та фасилітація», «Конфліктологія», «Психологія кризових ситуацій» магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кісіль З.Р., Швець Д.В. Психологія суспільної свідомості: Навчальний посібник у схемах, таблицях, коментарях / З.Р. Кісіль, Д.В. Швець. – Одеса: Видавництво ОДУВС, 2023. – 139 с.