Адміністративно-правові засади реалізації кадрової політики в системі правосуддя України

Анотація
Викладений у навчальному посібнику матеріал присвячений ґрунтовному аналізу адміністративно-правових засад реалізації кадрової політики в системі правосуддя України, проведеному зважаючи на зміни в сучасному адміністративному законодавстві, зумовлені судово-правовою реформою відповідно до концепції людиноцентризму. Розглянуто особливості та принципи кадрової політики в системі правосуддя України, а також мету, завдання та функції адміністративно-правового забезпечення кадрової політики в цій системі. Наведено характеристику специфіки організації діяль-ності окремих суб’єктів реалізації кадрової політики в системі правосуддя України (Вищої кваліфікаційної комісії суддів, На-ціональної школи суддів, органів суддівського самоврядування). Висвітлено питання адміністративно-правових інструментів реалізації кадрової політики в системі правосуддя в сучасних українських реаліях, а також проаналізовано різновиди та форми взаємодії суб’єктів реалізації означеної кадрової політики. Окрес-лено тенденції розвитку та шляхи вдосконалення реалізації кад-рової політики в системі правосуддя України. Зазначене видання розраховано на науковців, викладачів, ас-пірантів, студентів юридичного та гуманітарного профілю та суддів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Боровик А. В. Адміністративно-правові засади реалізації кадрової політики в системі правосуддя України: навч. посіб./А. В. Боровик, А. В. Попик, О. Ю. Дрозд та ін. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. 248 с.