Антикорупційне законодавство України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У навчальному посібнику здійснено огляд міжнародного та національного антикорупційного законодавства, висвітлюються механізми запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, розглядаються окремі аспекти відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією тощо. Посібник має практичну спрямованість і покликаний надати допомогу здобувачам вищої освіти підвищити рівень антикорупційної культури та у застосуванні норм антикорупційного законодавства. The textbook provides an overview of international and national anti-corruption legislation, highlights mechanisms for preventing corruption offenses and offenses related to corruption, considers certain aspects of liability for offenses related to corruption, etc. The manual has a practical orientation and is designed to help students improve the level of anti-corruption culture and in the application of anti-corruption legislation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Денисова А.В., Коропатов О.М. Антикорупційне законодавство України: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти (таборного збору). Одеса. ОДУВС. 2021, 228с.