КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки дослідження, доступ до правосуддя не може обмежуватися під час воєнного стану та держава має створити умови для реалізації цього права громадянами. При цьому, з метою допомоги громадянам вирішити їх спори та відновити порушені права держава має стимулювати їх звернення до інших способів вирішення спорів, які є альтернативними суду. According to the author of the study, access to justice cannot be limited during martial law and the state must create conditions for its implementation citizens of this right. At the same time, in order to help citizens resolve their disputes and restore violated rights, the state should encourage them to resort to other ways of resolving disputes, which are alternatives to the court.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петренко, Н. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 27-ї річниці Конституції України) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 червня 2023 р. / упорядник Є.О.Львова, Редакційна колегія М.В. Корнієнко, М.М. Юрченко – Одеса, ОДУВС, 2023. – 220 с. С.140-142.