УМИСНЕ ВБИВСТВО, ВЧИНЕНЕ В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ: ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Слід погодитися, що стан сильного душевного хвилювання потребує подальшого наукового дослідження з метою досягнення єдності думок щодо його змістового наповнення та розуміння, а також удосконалення законодавчого закріплення даного поняття, зокрема, необхідно зазначити, що під ним варто розуміти емоційні стани, зумовлені жорстоким поводженням або таким, що принижує честь і гідність особи, а також за наявності системного характеру такого поводження з боку потерпілого, які позбавляють винну особу під час учинення кримінального правопорушення можливості повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Крім цього, доречним буде, у диспозицію ст. ст. 116 та 123 КК України повернути вказівку на раптовість виникнення стану сильного душевного хвилювання. Важливим є і вдосконалення законодавства в напрямі розмежування стану сильного душевного хвилювання та необхідної оборони, шляхом включення до майбутньої редакції Кримінального кодексу статті, яка поєднувала б ці пом’якшувальні обставини в назві й диспозиції, санкція якої б установлювала відповідальність з урахуванням обох обставин. Дані заходи мають значно полегшити кваліфікацію правоохоронними органами кримінальних правопорушень, вчинених у стані сильного душевного хвилювання.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Воронцов, А. УМИСНЕ ВБИВСТВО, ВЧИНЕНЕ В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ: ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократичної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.24-27.