ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ПРАВОПОРУШНИКА ЯК ОБ’ЄКТА ПЕРЕГОВОРІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором констатується, що під час здійснення професійного спілкування з правопорушниками, існує можливість виявлення щодо них нової інформації. Це, в свою чергу, допомагає правоохоронним органам встановити особистість правопорушника не тільки з оперативно-тактичної точки зору, але й розробити прогноз його особистісних психологічних особливостей, виявити можливі «слабкі» сторони та вибрати оптимальну тактику ведення переговорів. The author states that during professional communication with offenders, there is a possibility of discovering new information about them. This, in turn, helps law enforcement agencies to establish the identity of the offender not only from an operational-tactical point of view, but also to develop a forecast of his personal psychological characteristics, identify possible "weaknesses" and choose the optimal negotiation tactics.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матієнко Т.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ПРАВОПОРУШНИКА ЯК ОБ’ЄКТА ПЕРЕГОВОРІВ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 161-165.