ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Riga, Latvia : “Baltija Publishing”
Анотація
У науковій роботі зосереджено увагу на формуванні позитивного іміджу працівників Національної поліції України. Імідж поліцейського в Україні багато у чому залежить від того наскільки адекватно та віддано він виконує свої обов’язки, від особистісних якостей, манер поведінки, що в кінцевому випадку висвітлюється у різних ЗМІ. Імідж поліцейських в Україні за допомогою ЗМІ створюється шляхом нав’язування певних асоціацій щодо об’єкту іміджу, а це зумовлює відповідне ставлення (негативне, позитивне, нейтральне) до поліції взагалі. Тобто у процесі формування іміджу ЗМІ сприяють створенню уявлень про поліцейського та можуть звертати увагу людей на нього. Систематизована система подолання негативного іміджу поліцейського яка базується на закономірностях і кореляційних залежностях, а саме: – рівнем професіоналізму поліцейського і його іміджем (низький рівень професіоналізму правоохоронця сприяє формуванню його негативного іміджу); – високою значимістю рівня його професіоналізму та особистісних і професійних якостей, а також побудовою ефективної системи вдосконалення і розвитку професійних компетенцій поліцейського; – рівнем корупції та формуванням негативного іміджу працівника поліції; – цілеспрямованим формуванням в ЗМІ негативного іміджу працівника поліції, що ускладнює процес його подолання і зміну модальності з негативної на позитивну. В ході проведеного дослідження встановлено, що важливими критеріями оцінки поліцейських виступають: ввічливість, порядність, дружелюбність, інтелект, прозорість, публічна діяльність, зовнішній вигляд. Від поліцейського, населення очікує насамперед взаєморозуміння та орієнтації на співробітництво.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Horoshko V., Matiienko T. Image as a component of a police officer's success: a psychological aspect. Directions for the development of psychological sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 92 p. Pp. 1-16.