Історико-правові аспекти розвитку територіальної автономії в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка
Анотація
В історико-правовому ракурсі розглянутопроцес розвитку територіальної автономії у державі. The author considers the issue of evolvement process of territorial autonomy in the state from the point of historico-legal aspect.
Опис
Ключові слова
територіальна автономія, державно-політичний статус, територіальний устрій, адміністративно-територіальна одиниця., territorial autonomy, state-political status, territorial regime, administrativeterritorial unit.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. Історико-правові аспекти розвитку територіальної автономії в Україні // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 51. – С. 106–111.