Науково-практичні семінари

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 9
 • Документ
  Криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування
  (Одеса: ОДУВС, 2020-04-29)
  Під час проведення конференції передбачається обговорення найважливіших та різнопорядкових проблем криміналістики та психології: актуальні проблеми вдосконалення криміналістики на сучасному етапі, формування загальної та окремих теорій криміналістики та психології, можливостей застосування науково-технічних засобів та інформаційних технологій в слідчій діяльності, використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів, удосконалення тактичних та методичних рекомендацій для правозастосовної діяльності. During the conference, it is planned to discuss the most important and diverse problems of criminology and psychology: current problems of improving criminology at the current stage, the formation of general and separate theories of criminology and psychology, the possibilities of using scientific and technical tools and information technologies in investigative activities, the use of special knowledge in the investigation of crimes , improvement of tactical and methodical recommendations for law enforcement activities.
 • Документ
  Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів
  (Одеса: ОДУВС, 2021-04-22) Медведенко, Сергій Вікторович; Medvedenko, Serhii; Ситько, Олена Миколаївна; Sytko, Olena; Антуф'єва, Вікторія Андріївна; Antufieva, Viktoriia; Бєлоусова, Вікторія Володимирівна; Bielousova, Viktoriia; Бааджи, Наталія Анатоліївна; Baadzhy, Nataliia
  У рамках тижня англійської мови, який проходив у Одеському державному університеті внутрішніх справ з 19 по 23 квітня, кафедрою мовної підготовки 22 квітнябула проведена Науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів», присвячена Міжнародному дню англійської мови в ООН. Конференція проходила за такими напрямами: актуальні питання англійської термінології; ділова комунікація іноземною мовою; розвиток мови у сучасних реаліях. As part of the week of English, which took place at the Odessa State University of Internal Affairs from April 19 to 23, the Department of Language Training held a Scientific and Practical Conference on April 22 "Current issues of communication development in the professional activity of law enforcement agencies", dedicated to the International Day of the English Language at the United Nations. The conference was held in the following areas: topical issues of English terminology; business communication in a foreign language; language development in modern realities.